Sandfilter till pool och badtunna.

Effektiv rening med sandfilter.

Att komplettera med ett filtersystem kan vara bra om du vill slippa byta vatten i tid och otid. Sen kan det kännas lite onödigt att byta vatten när man fått upp en behaglig temperatur i poolen, då är ett sandfilter att rekommendera.
Detta filtersystem har en funktionsspak där det finns sju alternativ som t.ex backspolning som rengör filtret, backspola i 10 sec och filtret är rent, åtgången på vatten är omärkbar.

”Ett sandfilter passar inte till badtunnor” kan man läsa på många håll men med den nya typen av filtermassa där man bytt ut sanden mot filterkuddar som renar betydligt bättre kan detta räkans som det bästa alternativet då det även kräver betydligt mindre underhåll jämfört med patronfilter.

Pumpmotorn är så pass effektiv att den endast behöver köras 1-2 tim/dag, en timer kan anslutas för att minska underhållet.

Vattnet kommer från poolen och passerar ett grovfilter som tar bort större partiklar som barr och löv, sedan pumpas vattnet in genom filterbehållaren för att sedan pumpas tillbaka till poolen igen.

Sandfilter badtunna

Komplettera med EL-värmare

Det finns möjlighet att komplettera filtersystemet med en värmepatron försedd med termostat där du enkelt ställer in den temperatur som önskas i poolen. Denna lösning kan vara bra under den kalla tiden av året då det finns möjlighet att hålla poolen frostfri året runt.

Många använder den även för att bibehålla en komfortabel temperatur i badtunnan efter att den värmts upp av vedkaminen, då slipper du hålla koll på eldningen och umgås med dina gäster istället.

Termostaten är graderad från 5 – 40°, värmaren finns med 2 eller 3 kW, detta lite beroende på hur mycket ström du har att tillgå.
Med 2 kW krävs en säkring på 10A och värmaren med 3 kW behöver således 16A

Förslag på montering

Här är en skiss på hur du på enklaste sätt ansluter sandfilter och el-värmare till badtunnan / poolen.

1. Sandfilterpump
2. Utlopp från pool
3. Inlopp i pool
4. Inlopp från kamin
5. Utlopp från från pool till kamin
6. El-värmepatron

sandfilter kamin badtunna