Reningsverk till badtunna och terrasspool

Det går att få bort bakterier med kemikalier men det gör inte vattnet rent och efter några bad brukar vattnet se ganska oinbjudande ut. Grumligt och illaluktande. För att få bort sådant krävs filtrering.

För traditionella filtreringssystem krävs anslutningar i badtunnan för in- och utgående vatten. Vid köldgrader finns då risken för frysskador om de inte skyddas med isolering. Kräver inga extra anslutningar, kan användas på vintern.
Nu finns det ett enkelt sätt att hålla vattnet rent i badtunnan. Filtersystem kompakt är ett filtreringssystem som hängs över badets kant efter att man slutat bada. Passar alla badtunnor på marknaden.

Beroende på vattnets kvalitet körs det mellan ½-2 timmar. Orenheter fastnar i filtret som lätt kan tas bort och rengöras. Det finns också utbytesfilter. Filtersystemet lämpar sig också för mindre pooler upp till 10m³.

Filtrets funktion: Filtret är justerbart i höjdled. Vattnet sugs från ytan, upp till 4000 l/timme, och går via ett ”förfilter” som tar upp större partiklar. Det går sedan vidare via ett lätt löstagbart filter som kan rengöras efter filtrering. I botten på filtret trycks det renade vattnet ut och gör att det ”rörs om” så att också orenheter från botten kommer att passera filtret.

Lämpar sig därför också bra som ”vattenomrörare” där kaminer som inte har cirkulationssystem används, t.ex. invändig kamin. Anslutning görs via en 5 sladd till vanligt 230V vägguttag. Mellan pump och vägguttag finns en 12 V transformator till pumpen.