Vedkamin till badtunnor
Kamin badtunna 40 kW

En mycket välbyggd kamin framtagen för att effektivt värma pooler upp till 30.000 liter

Extern vedkamin för uppvärmning av badtunnor och mindre pooler men lämpar sig även som kompletterande uppvärmning till pooler på 20-30 m3.
Passar utmärkt till badtunnor då den ger mer utrymme och värmer vattnet snabbare.

Kaminen är tillverkad i marin-aluminium med en tjocklek på 3 mm, aluminium har en mycket god värmeledningsförmåga och ger kaminen mycket lång livslängd.

En unik konstruktion där den heta röken passerar 2 st vattenmagasin innan den går ut i rökröret, detta ger maximal effekt med mindre åtgång på ved. Kaminen rymmer hela 70 liter vatten med 2.2 m2 värmande yta.

Kaminen är försedd med en avtappningsventil som gör det möjligt att tömma kaminen på vatten, detta eliminerar frostskador.

Specifikationer

Mått: 680 x 490 x 680 mm
Vikt: 50 Kg
Kapasitet: 40kW
Anslutningsrör: 50 mm rak
Material: Marinaluminium / Stålplåt
Vedlängd: 55 cm!
Levereras med 2 m rostfri skorsten, regnhatt, asklåda.

Självcirkulation

Monteras kaminen enligt skiss nedan behöves i ingen cirkulationspump, vattnet hettas upp i kaminen och börjar cirkulera samtidigt som poolen värms effektivt, ingen el behövs anslutas.

Kaminen kan även kopplas i serie med en cirkulationspump; dock bör påpekas att om pumpen av någon anledning skulle stanna kan kaminen skadas.

Varför aluminium?

Aluminium har 15-20 ggr bättre värmeledningsförmåga än rostfri plåt som man ofta ser i billigare alternativ. Kräver 30% mindre ved för uppvärmning. Aluminiumplåten behåller även formen år efter år och och skevar inte som annan plåt.

Kaminen MIG-svetsas och provtrycks för att garantera täthet och utesluta läckage. Marinaluminium är en ren aluminium som används i bl.a båtar som klarar både klor och saltvatten.

Eld

Uppvärmningstider

Uppvärmningstiden är beroende av val av ved, utetemperatur, vilken temperatur vattnet har vid start samt om poolen är försedd med lock.
Generellt kan man säga att en pool på 1200 liter värms med 20° i timmen vilket vilket är extremt snabbt jämfört med andra kaminer på marknaden.

kamin badtunna
kamin skiss

För och nackdelar med vår externa kamin.

Än idag finns det Svenska tillverkare som hävdar att den interna kaminen är det bästa alternativet, trots att nackdelarna överväger. I Finland är det tvärt om, där produceras få badtunnor med interna kaminer. Den externa kaminen gör att vattnet värms jämnt i hela tunnan. Temperaturskillnaderna på olika platser i tunnan är mycket små och ingen omrörning behövs.

Fördelar:

  • Ingen risk att bränna sig på vatten eller kaminen.
  • Lättare, och framförallt snabbare att sätta fyr på elden.
  • Hög verkningsgrad = mindre åtgång av ved.
  • Snabbare uppvärmning då ved på hela 60 cm kan matas i kaminen.
  • Hela utrymmet i badtunnan kan användas.
  • Uppnår snabbt arbetstemperatur som förhindrar beläggningar på kaminens väggar.
  • Lätt att avlägsna askan via asklådan.
  • Uppvärmning kan ske utan speciallock, då kaminens skorsten står ca 80 cm från poolen.

Nackdelar:

  • Något dyrare än invändiga kaminer.
  • Kan ej eldas utan vatten i tunnan.

Om ett par år har jag svårt att tänka mig det tillverkas badtunnor med kaminen placerad i tunnan.

Många frågar hur kaminen kan ge så pass hög effekt.

Först och främst är kaminen helt omsluten av vatten men utöver det ligger två vattenmagasin ovanför eldstaden där den heta röken passerar innan det leds ut i rökröret, på detta sätt kan man tillgodoräkna sig värmen till max med minimal vedåtgång.

Till skillnad från en intern kamin går det snabbare att komma upp till en optimal temperatur på eldstaden 600° då vattnet som omger eldstaden inte byts ut innan maximal temperatur uppnåtts på vattnet och då startar självcirkulationen.

kamineffekt